Weikert, advokátní kancelář

http://www.akweikert.cz/advokatni-kancelar/

Představení

Představení kanceláře

 

Naší vizí je být advokátní kanceláří, která profesionální a pečlivou prací buduje dlouhodobé pevné vztahy se svými klienty založené na osobní důvěře v naše schopnosti.

 

Smyslem naší práce je soustavná ochrana našich klientů a dlouhodobé vytváření bezpečných podmínek pro jejich podnikání.

Naším cílem je dosáhnout toho, aby se naši klienti mohli soustředit jen na vytváření hodnot ve svých oborech a práci, která je naplňuje.

Našich cílů dosahujeme především díky hodnotám, které vyznáváme - PROFESIONALITĚPRECIZNOSTI a DŮVĚŘE. Věříme, že zejména v našem oboru nelze poskytovat kvalitní služby při absenci byť jen jediné z výše uvedených hodnot.

Naše advokátní kancelář podporuje společensky přínosné aktivity. Členové naší kanceláře působí v projektu, který se věnuje právní pomoci zdarma pro sociálně slabé a zdravotně indisponované. Dále podporujeme organizaci pomáhající začínajícím umělcům a členové naší kanceláře rovněž přednáší v oboru práva.

Představení  JUDr. Pavla Weikerta

JUDr. Pavel Weikert působí v advokacii od roku 1999 a vlastní advokátní kancelář založil v roce 2007. Předtím působil v několika předních českých advokátních kancelářích.

JUDr. Pavel Weikert byl řadu let členem rozkladové komise České národní banky a předtím členem rozkladové komise Komise pro cenné papíry.

JUDr. Pavel Weikert dlouhodobě působí rovněž jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Je členem autorského kolektivu několika odborných publikací, zejména z oblasti práva obchodních společností.

JUDr. Pavel Weikert poskytuje právní služby v českém a v anglickém jazyce.